TAD Sertifikalı Mühendisler

Sedat TAŞKIN

1989 yılı Çanakkale doğumludur. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 2011 yılından beri Systemair HSK firmasında çalışmaktadır. Sırasıyla Satış Destek Uzmanlığı, Satış Mühendisliği, Proje ve İş Geliştirme Mühendisliği pozisyonlarında bulunmuş. Halen görevine Kıdemli İş Geliştirme Mühendisi olarak devam etmektedir. Özellikle merkezi iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri,  jet fanlı otopark havalandırma sistemleri ve iç hava kalitesi alanında çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılında ISKAV TAD Sertifika Programına katılmış olup; ‘’TAD Sertifikalı Mühendis’’ sertifikasına da sahiptir.  Evli ve bir çocuk babaıdır.
Mak. Yük. Müh. Haydar BOYALI 
ÖZGEÇMİŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü 1997 yılında bitirdim. Bu tarihten itibaren ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yangın tesisatı ve sıhhi tesisat işlerini kapsayan mekanik tesisat sektöründe çalışmaya başladım. Çalışma hayatım boyunca birkaç firma değiştirdim. Aynı zamanda bilimsem merakım dolayısıyla 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Isı Proses bölümünde Yüksek Lisans yapmaya başladım. 2004 yılında yüksek lisansı bitirdim; takip eden yılda yine Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Isı Proses bölümünde Doktora yapmaya başladım. Doktora süreci halen devam etmektedir. 

2005 yılında Hidro Yapı Yalıtım Ltd. Şti. adlı firmayı kurdum. Bu firma binaların ısı yalıtımının yapılması, mekanik tesisatlarının planlanması ve tesis edilmesi işleriyle iştigal olmaktadır. 27.06.2014 tarihinden 25.07.2017 tarihine kadar, mekanik tesisat alanında hizmet vermekte olan Sepici Mühendislik firmasında teknik müdür olarak çalıştım.

Fatih Kalayoğlu 

1990 yılında Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında Kırşehir Anadolu Lisesinde öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünü kazanarak 2014 yılında mezun olmuştur. Sektörel mesleki kariyerine farklı çalışma alanlarında tecrübe katarak 2014 yılında Makrotest firmasına TAD Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Yurt içi, yurt dışı birçok şantiyelerde başarılı projelere imza atmıştır. TAD konusunda kendisini sürekli geliştiren ve katma değer yaratma bilincinde olan Kalayoğlu ISKAV TAD sertifikasını alan Türkiye’de ilk Mühendislerden olmuştur. Evli olan Kalayoğlu çok iyi İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir
Ayten Demirtaş

1989 Muğla doğumlu Ayten Demirtaş, ilk, orta ve lise eğitimlerini Muğla’da tamamlamıştır. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başlamış ve son sınıfta satış mühendisi olarak tesisat sektörüne giriş yapmıştır. Yoğun bir iş ve okul temposu ile geçirdiği üniversite hayatını, 2011 yılında mezun olarak tamamlamış, mezuniyet ardından saha mühendisliği ve şantiye şefliği gibi görevlerde çalışmıştır. 2013 yılında AE Arma-Elektropanç firmasında saha mühendisi olarak başladığı görevine, yurtdışında(Azerbaycan) devreye alma mühendisi olarak devam etmiştir. 2014 yılında İstanbul Teknik üniversitesi Enerji Enstitüsü EBT yüksek lisans programına başlamış olup devam etmektedir. Halen AE Arma-Elektropanç firmasında iş hayatına devam etmekte olup Kalite Kontrol ve Test & Devreye Alma Müdürü olarak görev yapmaktadır.EMRAH ALİÇAY

1987 İstanbul Doğumlu Emrah ALİÇAY, ilk ve orta ve lise öğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başlamış ve bir dönem öğrenimini yurtdışında sürdürmüştür.
Son sınıfta Çorlu da bir fabrikada Tübitak destekli DSSC (Dye sensitive solar cell) projesi üzerine Ar-GE çalışmalarında bulunmuş ve üniversite hayatını, 2011 yılında mezun olarak tamamlamıştır.
Dekbim Danışmanlık bünyesinde Tübitak-Kosgeb Proje Koordinatörlüğü görevini 1 yıl süreyle devam ettirmiş ve askerlik sonrasında 2013 yılında Optima Mühendislikte Saha mühendisi ve Saha şefi olarak mekanik taahhüt sektörüne girmiş, daha sonra ortak kuruluş olan Ecoserv şirketine geçiş yapmıştır. Aynı zamanda Enerji Yöneticisi de olan Emrah ALİÇAY, Test-Ayar-Dengeleme çalışmalarını enerji verimliliği bakış açısıyla da geliştirerek şantiyelerde uygulamıştır. Halen Test-Ayar –Dengeleme Yöneticisi olarak Ecoserv Şirketinde iş hayatına devam etmektedir.