Yayınlar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TEST, AYAR VE DENGELEME PROSEDÜRLERİ EL KİTABI

60 TL

  • Editör: Dr. Kadir İsa
  • Sayfa Sayısı: 68
  • Baskı Tarihi: Ocak 2021
  • ISBN: 978-605-65865-1-4
  • Adet:

Açıklama

TAD, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde tasarıma uygun kurulduğunun test edildiği, ayarlandığı ve dengelendiğini doğrular ve belgelendirir. Sistemlerin ve cihazların en verimli bölgede çalışmasını, enerjinin gereksiz ve ihtiyaç dışı kullanımının en aza indirilmesini ve dolayısıyla enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.

İÇİNDEKİLER
Bölüm 1. Kısaltmalar ve Ekler/Tablolar Listesi
Bölüm 2. ISKAV TAD Programı Hakkında
Bölüm 3. Ölçüm Aletleri ve Kalibrasyonları
Bölüm 4. Raporlama ve Formlar
Bölüm 5. Temel Ölçüm Prosedürleri
Bölüm 6. Ön Hazırlık ve Planlama
Bölüm 7. Dengeleme Prosedürleri
Bölüm 8. Merdiven ve Asansör Basınçlandırma Testleri
Bölüm 9. Ekler ve Tablolar
Bölüm 10. Kaynaklar

Garanti Bankası
Taksim Meydan - TL ( 028 )
6293022
TR78 0006 2000 0280 0006 2930 22