Yayınlar

SICAK SU KAZANLARI

180 TL

 • Editör: Muammer Akgün
 • Sayfa Sayısı: 124
 • Baskı Tarihi: Genişletilmiş 2. Basım-Ocak 2022
 • ISBN: 978-605-65865-3-8
 • Adet:

Açıklama

Isıtma sektöründe önemli bir yere sahip olacağı düşünülen Sıcak Su Kazanları kitabı; Tanıtım ve sınıflandırma, Yakıtlar ve Yakıcılar çeşitleri,

İÇİNDEKİLER                                                                                                Sayfa

 

BÖLÜM 1: YAKITLAR
  1. Katı Yakıtlar
  2. Sıvı Yakıtlar
  3. Gaz Yakıtlar
BÖLÜM 2: YANMA TEMELLERİ
  1. Yanma ve Yakıt Bileşimi
  2. Yanma Isısı ve Yakma Yöntemleri 
  3. Optimum Yanma
  4. Fazla Hava İle Yanma
  5. Eksik Hava İle Yanma
  6. Oksijen–Regülasyonu (O2-Trim)
  7. Duman Gazı Sıcaklığı
  8. İyi Bir Yanma İçin Gerekli Kriterler 

BÖLÜM 3: YAKICILAR (BRÜLÖRLER) 

  1. Gaz Yakıcılar (Gaz Brülörleri)
   1. Gaz Yolu Armatürleri
  2. Sıvı Yakıt Yakıcılar (Sıvı Yakıt Brülörleri) 
   1. Yakıt Hatları
    1. Tek Hatlı Yerçekimi Sistemi
    2. Çift Hatlı Yer Çekim Sistemi
    3. Ring Sistemi
     1. Ring Hattında Bulunması Gereken Ekipmanlar
   2. Sıvı Yakıt Yakıcı Tipleri
  3. Çift Yakıt Yakıcılar
   1. Yakıtlar ve Yakma Sistemleri
    1. Yakıtlar

3.3.1.2 Katı Yakıt Yakma Sistemleri

BÖLÜM 4: ISIL KAPASİTESİ 70 kW’a KADAR OLAN SICAK SU KAZANLARI

4.1. Giriş

4.2. Birleşik (Kombine) Kazanlar 

4.2.1. Kombilerin Özellikleri

4.2.2. Kombilerin Sınıflandırılması 

4.2.2.1. Taze hava/Atık gaz sistemlerine göre kombiler 

     1. Bacalı Kombi
     2. Fanlı ( Yarı Hermetik) Kombi
     3. Hermetik Kombi
    1. Baca gazındaki gizli ısıdan yararlanma durumuna göre kombiler
     1. Konvansiyonel Kombiler
     2. Reküperatör İlaveli Yoğuşmalı Kombi
     3. Premiks (ön karışımlı) Yoğuşmalı Kombi
    1. Kullanım Suyu Üretim Teknolojisine Göre Kombiler

 Bitermik Eşanjörlü Kombi

     1. Monotermik Eşanjörlü Kombi
      1. Plakalı Eşanjörlü Kombi
      2. Boylerli Kombi
      3. Plaka Eşanjör + Boylerli Kombi
    1. Ateşleme Sistemine göre Kombiler
     1. Pilot Alevli Kombi
     2. Elektronik Ateşlemeli Kombi
   1. Kombilerin Ana Elemanları
    1. Ana Isı değiştirici (Ana Eşanjör)
    2. Kullanım sıcak suyu eşanjörü
    3. Yakıcı
    4. Sirkülasyon pompası
    5. Kapalı genleşme tankı

4.2.3.6- Üç yollu vana

    1. Elektronik kart (kontrol ünitesi)
    2. Baca davlumbazı
    3. Taze hava/atık gaz baca seti
   1. Kombilerin Emniyet Donanımı
    1. Alev sönme emniyeti
    2. Baca emniyeti
    3. Baca hattı ve fan emniyeti
    4. Yüksek sıcaklık emniyeti (limit termostat)
    5. Genleşme Emniyeti
    6. Yüksek su basıncı emniyeti
    7. Düşük su basıncı emniyeti
    8. Düşük debi emniyeti
    9. Pompa sıkışma emniyeti
    10. Pompa gecikme çalışması
    11. Dolaşım emniyeti
    12. Baypas (By-Pass) emniyeti
    13. Donma koruma emniyeti
    14. Üç yollu vana sıkışma emniyeti
    15. Anti-Lejyonella Emniyeti
   2. Kombi Seçim Ölçütleri
    1. Ortam ve Havalandırma Koşulları
    2. Baca Durumu
    3. Isıl kapasite
    4. Kritik Devre Basınç Kaybı
    5. Tesisat Su Hacmi ve Genleşen Su Miktarı
    6. Cihazın Modeli
   3. Kombi Kurulum Kuralları
    1. Genel Kurallar
    2. Gaz Tesisatının Kurulması

 

5.EK-1. Binaya göre bacaların konumu

5.EK-2. Sınıflandırma ve Kısa Gösteriliş

5.EK-3. Örnek Baca Fotoğrafları 

BÖLÜM 6: KAZAN YERLEŞİMİ
  1. Sınıflandırma
  2. Bireysel Amaçlı Isıtma Cihazlarının Yerleşimi ve Havalandırılması
   1. A Tipi Cihazların Yerleşimi ve Havalandırılması
   2. B Tipi Cihazların Yerleşimi Ve Havalandırılması
   3. B Tipi Fanlı Cihazların Yerleşimi ve Havalandırılması
   4. C tipi cihazların yerleşimi ve havalandırılması
  3. Merkezi Isıtma Sistemlerinin Kazan Daireleri Yerleşimi ve Havalandırılması
Garanti Bankası
Taksim Meydan - TL ( 028 )
6293022
TR78 0006 2000 0280 0006 2930 22