Mütevelli Heyeti Genel Kurulu 18 Kasım 2019 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu; 18 Kasım 2019 tarihinde vakıf merkezinde üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.


Genel kurulda açılış Mütevelli Heyeti Başkanı Ersin GÖKBUDAK tarafından yapıldı. Genel Kurul, saygı duruşunun ardından Divan Kurulu seçimiyle devam etti. Divan Başkan Yardımcılığı’na MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, Sekreterliğe ise Asrin Bakır seçildiler. Seçim sonrasında ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yönet, açılış konuşmasında 15 Kasım tarihinde sektör için çok önemli olan ve çalışmaları BIM komisyonu tarafından devam eden, PRODBIM firması ile imzalanan BIM platformu anlaşmadan bahsederek vakfın geleceği için öneminin altını çizdi. Yönet, ISKAV’ın, Eurovent’in PRODBIM adını verdiği BIM Kütüphanesinin Türkiye partner kurumu olarak, pazarlama, eğitim, atölye çalışmaları gerçekleştireceğini, konuya ilişkin ilgili Bakanlıkla görüşmelerin planlandığını, bu projenin vakfa önemli bir gelir sağlayacağını, İSKİD’in 3. Ur-Ge’sinin de bir parçası olacağını sözlerine ekledi. Ardından çalışma komisyonlarının faaliyetleri komisyon başkanları tarafından takdim edildi.


BIM komisyonu faaliyetleri komisyon başkanı ve vakıf saymanı Cem Savcı tarafından aktarıldı. ISKAV’ın BIM Kütüphanesi oluşturmak için kurduğu komisyonun düzenlediği toplantılara ISKAV üyelerinin yanı sıra MMO gibi meslek örgütleri de katılım gösterdiğini belirtti. PRODBIM ile imzalanan anlaşmadan bahsetti. ISKAV için büyük önem taşıdığını, PRODBIM, yaklaşık 700 bin Euro’luk bir yatırımla geçen yıl hayata geçirildiğini, bulut tabanlı bir yazılım olduğunu aktardı. Savcı sözlerine şu şekilde devam etti: “ Yönetim Kurulumuzun verdiği yetki ile Eurovent ile görüşmeleri gerçekleştirdim. Komisyonumuz BIM çalışmalarına PRODBIM ile devam etme kararı aldı. AB ülkeleri arasında BIM kullanımı %50’yi geçen ülkeler bulunuyor. Bu alanda geri kalmamız, ihracatta ülkemizi geride bırakır. %64’ünün Eurovent Service Company’e ait olan, REHVA tarafından da desteklenen projeye ISKAV, 6. paydaş olarak dâhil oldu. Bu konu ile ilgili ISKAV olarak bir istihdam sağlayacağız ve sorumlularımızı yurtdışına eğitim için göndereceğiz, ayrıca online eğitimler de olacak. Tedarikçilerin (üreticiler, ithalatçılar veya yetkili temsilciler), Avrupa pazarında satış yapabilmesi için Avrupa Enerji Etiketlemesi Ürün veri tabanında (EPREL) enerji etiketi alması gereken cihazlarını kaydetmeleri gerekiyor. Tüketiciler, 2020 yılının başlarından itibaren, enerji etiketleri ve ürün bilgi formları için bu ürün veri tabanında arama yapabilecekler. EPREL web sayfalarında tüm kayıt sürecinin nasıl yönetileceğiyle ilgili yönergeler mevcut. ISKAV bu konuda da yetki alacak, rehberlik edecek. Bu projemiz, ileride ISKAV’ın ana gelir kalemlerinden biri olacak.”


Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faaliyetlerini komisyon başkanı Turgay YAY aktardı. 6. Dönem TAD Mühendis Sertifika programının gerçekleştirildiğini, 15. Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansının, 1-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendiğini bildirdi. Yay, şu bilgileri aktardı; “İklimlendirme temalı konferansa Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 36 meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve fakülte teknik öğretmenleri, öğretim görevlileri katıldı. Konferans programı çerçevesinde endüstriyel tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. Konferansın meslek yüksekokulu eğitmenlerine yönelik uygulama ağırlıklı versiyonu, 27-29 Ocak 2020 tarihleri arasında İSMEK İklimlendirme Uzmanlık Okulu’nda düzenlenecek. Konferansın 16.’sı ise 29 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. YTÜ Makine Mühendisliği İklimlendirme Dalı öğrencileri için teknik gezi, bitirme projelerine destek ve staj olanakları sağlanıyor. KZN İnşaat, Timfog gibi özel sektör kuruluşlarına talep ettikleri konularda özel eğitim programı düzenlendi. Soğutucu akışkanlar, akustik, ısı pompaları, hijyen gibi çok çeşitli başlıklarda, maliyetleri yüksek olmayan eğitimler planlıyoruz. Antalya’da düzenlenecek olan Eurovent Summit 2020’ye 3. ve 4. sınıf bursiyer öğrencilerimizden başarılı olan bir grubu götürmeyi planlıyoruz. ISKAV’ın Eurovent Summit’te düzenlenecek eğitimlerden belirli bir yüzde de gelir elde etmesi söz konusu olabilecek.” 


Etik Değerler Komisyonu çalışmaları komisyon ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy tarafından aktarıldı. Atasoy, komisyonun İklimlendirme Sektörü Etik Kodlarının hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, çalışmanın hem basılı kitapçık formunda hem de dijital ortamda sektöre sunulacağını belirtti.


Fonksiyon Test Ayar Kontrol (FTK) komisyonu başkanı İsmet Mura, komisyon olarak sektörel çalışmalara katkı sağladıklarını belirterek, sektör adına gerçekleştirilen ISKAV TAD Prosedürleri kitabının hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Şunları söyledi: “Yaklaşık 80 sayfa hacminde bir kitap olacak. Çalışmalarımız neticesinde hali hazırda 26 mühendis, TAD sertifikalı olarak hizmet vermektedir. Taşınma sürecinden sonra yeni laboratuvarımız da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakülte binası içerinde çalışmalarına devam ediyor.” Ayrıca komisyon tarafından TAD adam saat çalışmalarının yapıldığını ve prosedür kitabında yer alacağını bildirdi.


Cafer Ünlü, başkanı olduğu Sanayide Enerji Verimliliği Komisyonu faaliyetleri ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Bu komisyon, ISKAV Danışma Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla, sektördeki bu konudaki yetersizliğe karşı, farklı disiplinleri bir araya getirerek sanayide enerji verimliliği analizlerinin yapılması, iyileştirme önerilerinin raporlanması amacı ile kuruldu. İşbirliği yapmak üzere sektörde faaliyet gösteren 8000 civarındaki kuruluştan, ilk etapta seçtiğimiz 100 tanesine davet gönderdik, sadece biri ilgilendi ve onunla da anlaşmaya varmak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde daha çok firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. 8000 firmanın %1’inin katılımını sağlasak 80 kuruluş demektir.”


Yayın Komisyonu başkanı Muammer Akgün’ün katılamadığı toplantıda, çalışmalar komisyon üyesi Metin Duruk tarafından paylaşıldı. Endüstriyel Soğutma kitabının geçtiğimiz süreçte basıldığını ve satışa çıktığını ayrıca Sıcak Su Kazanları kitabının yeni basım hazırlıklarının tamamlandığını, reklâm çalışmalarının hızla devam ettiğinin bilgisini üyelerle paylaştı. Duruk konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sıcak Su Kazanları kitabımız baskıya hazır hale geldi. Muammer Bey’in editörlüğünde hazırlanan kitap oldukça ilgi görecek. Endüstriyel Soğutma kitabımızın baskısı yapıldı. Büyük beğeni topluyor. FTK Komisyonunun hazırladığı ISKAV TAD Prosedürlerinin de basıma hazırlanması söz konusu.”


Yeni Projeler Komisyonunun faaliyetleri hakkında, başkanı Çağdan Yılmaz şunları aktardı: “Geçen yıl başladığımız, sektörümüzün Şantiyelerdeki Dijitalleşme Endeksi çalışmasını tamamlamak üzereyiz. 15 Nisan 2020 tarihinde bir günlük çalıştay gerçekleştireceğiz. Dijital Dönüşüm başlıklı çalıştayımızın sponsorluk çalışmaları devam ediyor.”


ISK-Sodex Fuar Yürütme Kurulu adına konuşan Metin Duruk, özellikle son iki yıldır fuarın uluslararası boyutunda belirgin bir gelişme olduğuna dikkat çekerek fuarın bu yılki son organizasyonunda 45.000m2 ürün ve hizmetlerini sergileyen kuruluşların 10.000’i yurtdışından gelen 85.000 ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Fuar organizatörü HMSF ve İSİB’in bu başarıda büyük desteği olduğunu vurgulayan Duruk, gelecek fuar için derneklerin de ziyaretçi sayısına katkıda bulunabilmeleri için desteklerini artırmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.


Prof. Dr. Hasan Heperkan vakfın diğer faaliyetleri ve projeleri arasında olan, Almanya Çevre, Tabiatı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan “Ortadoğu Bölgesinde Sürdürülebilir Soğutmanın Geliştirilmesi Projesi COOL_ME” ile ilgili kısa bilgi vererek projenin ilk elemesini kazandıklarını ve projenin 8 yıl süreceğini söyledi.


Taner Yönet söz alarak, geçmiş yıllarda protokolü imzalanan ve bu dönem 6.’sı açılacak olan İSMEK İklimlendirme Okulu hakkında bilgi verdi. Yerel seçimlerin ardından değişen kadrolar nedeni ile beklemede olunduğunu, bu vesileyle görevine yeni başlayan genel müdüre ziyarette bulunulduğunu belirterek, tüm derneklerin ve vakfın maddi manevi büyük özveriyle açılmasına destek olduğu okulun tüm çalışmalarının kaldığı yerden, programın hedefi olan sektörümüze ara eleman, mavi yaka istidamı konusundaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Vakfın tahmini bütçesi, bütçe yönetmeliği ve personel yönetmeliği, E-faturaya geçilmesi ile ilgili yönetmelik düzenlemesi görüşülerek onaya sunulduktan sonra her biri oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul, dilek ve öneriler bölümünde katılan üyelerin memnuniyetlerini ifade etmelerinin ardından sona erdi.