ISKAV Kasım 2018 Yılı Olağan Mütevelliler Heyeti Toplantısı GerçekleştiISKAV Kasım 2018 Yılı Olağan Mütevelliler Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

ISKAV Mütevelliler Heyeti Toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde, YTÜ Makine Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılı ISKAV faaliyetleri ve mali durumu ile 2019 yılı çalışma programı sunularak, 2019 yılı çalışma programı, bütçesi, bütçe ve personel yönetmeliği kabul edildi. Ayrıca 8. Dönem Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri 3 yıl için seçildi. 17 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 8. Dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirilecektir.  

Yapılan seçimlerde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

İSKİD                        Taner Yönet

İSKİD                        Cem Savcı

ISISO                         Ahmet Gökşin

MTMD                       İsmet Mura

SOSİAD                    Turgay Karakuş

TTMD                        Sarven Çilingiroğlu

FritermA.Ş                 Metin Duruk

Makro Teknik            Nurettin Özdemir

SystemairHSK           Ayça Eroğlu,


Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

1) DAIKIN                Turgay Yay

2) ESSİAD                 Hakan Semerci

3) DOSİDER             Ekrem Erkut

4) İTÜ Vakfı              Feridun Özgüç

5) İZODER                Ertuğrul Şen   seçildiler.

ISKAV Kasım 2018 yılı faaliyet raporuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.