Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Üyeleri

Bayram KÖMÜRCÜ

Ersan BAKANAY

Naci ŞAHİN

 

Denetim Kurulu  Yedek Üyeleri

Prof. Dr. Hasan HEPERKAN

Hırant KALATAŞ

Olgun SÖNMEZ