Test, Ayar ve Dengeleme Komisyonu

Amaç:
ISKAV, üniversite ve sanayi dünyalarının temsilcilerinden oluşan Test, Ayar ve Dengeleme Komisyonu aracılığıyla; ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler: 
Test, Ayar ve Dengeleme Komisyonu; alanında çalışacak ve çalışmakta olan firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemektir. Bu doğrultuda;  iklimlendirme sektöründe çalışan mühendislere yönelik ISKAV TAD Sertifika Programı gerçekleştirilmektedir. Toplamda beş hafta süren teorik bölümden sonra sınavda başarılı olan katılımcılar uygulama eğitimine alınmaktadır. Uygulama eğitimi ve akabinde uygulama sınavı ISKAV Uygulamalı Eğitim ve Sınav Merkezi gerçekleştirilmektedir. Süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ISKAV TAD Sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar.

İklimlendirme sektör paydaşlarından İSKİD, MTMD ve TTMD ile birlikte eş güdümlü çalışmalar yapılmış, bu alanda faaliyet gösteren firmalara yönelik ISKAV TAD Şartnamesi hazırlanmıştır. Şartname yeterliliklerini yerine getiren firmalar; ISKAV TAD Sertifikalı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ISKAV bu doğrultuda; firmaların süreçlerini izleme ve TAD konusunda farkındalık yaratma konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Komisyon Başkanı: Işık YÜCESOY

Komisyon Başkan Yardımcısı: Emrah ALİÇAY

Komisyon Üyeleri:

A. Metin DURUK
Ali BOYLU
Cevat İŞLİK
Cihan AKBULUT
Gökhan TATLIDEDE
Hamit MUTLU
İbrahim BİNER
Dr. Kadir İSA
Mustafa NEBİL
Önder POLAT
Sarven ÇİLİNGİROĞLU
Şinasi KARAOĞLU
Taner YÖNET
Yakup FİDANBOY