Fonksiyon, Test Ayar ve Kontrol Komisyonu

Amaç:
ISKAV, üniversite ve sanayi dünyalarının temsilcilerinden oluşan Fonksiyon Test Ayar ve Kontrol komisyonu aracılığıyla; ülkemizde FTK bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler: 
FTK alanında çalışacak ve çalışmakta olan firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemektir. Bu doğrultuda;  iklimlendirme sektöründe çalışan mühendislere yönelik ISKAV TAD Sertifika Programı gerçekleştirilmektedir. Toplamda beş hafta süren teorik bölümden sonra sınavda başarılı olan katılımcılar uygulama eğitimine alınmaktadır. Uygulama eğitimi ve akabinde uygulama sınavı ISKAV Uygulamalı Eğitim ve Sınav Merkezi gerçekleştirilmektedir. Süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ISKAV TAD Sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar.

Üniversiteler, TTMD ve diğer derneklerle beraber çalışmalar yapılmış, bu alanda faaliyet gösteren firmalara yönelik ISKAV TAD Şartnamesi hazırlanmıştır. Şartname yeterliliklerini yerine getiren firmalar; ISKAV TAD Sertifikalı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ISKAV bu doğrultuda; firmaların süreçlerini izleme ve TAD konusunda farkındalık yaratma konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Komisyon Başkanı: İsmet Mura

Komisyon Başkan Yardımcısı: Işık Yücesoy

Komisyon Üyeleri:

Ali Boylu

Cihan Akbulut

Emrah Aliçay

Emre Özmen

İbrahim Biner

Dr. Kadir İsa

Sarven Çilingiroğlu

Hamit Mutlu

Metin Duruk

Mustafa Nebil

Şinasi Karaoğlu

Taner Yönet