Etik İlkeler Sertifikası

 

 

Beyan Yazısı örneği:

(Firma antetli kağıdı kullanılması gerekmektedir.)

 

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;

 

Vakfınızca belirlenmiş, DOSİDER, ESSİAD, İSKİD, İZODER, KBSB, MTMD, SOSİAD, TTMD tarafından kabul edilmiş olan ve uygulamayı taahhüt ettiğimiz sektör iş etik ilkelerini şirketimizin hizmet anlayışının değişmez ilkeleri olarak benimsemeye devam edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

Beyan Tarihi:

Firma Adı:

Yetkili :

Kaşe ve İmza :