Tarihçe

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur.

Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.

ISKAV’ın Vizyon ve Misyonu

Vizyon: İklimlendirme sektöründe eğitim, araştırma ve sertifikasyon alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan yetkin ve saygın bir kurum olmak.

Misyon: İklimlendirme sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak eğitim, araştırma, etik değerlere uygun davranış ve çevreci yaklaşımlar ile sektörü geliştirici ve öne çıkarıcı faaliyetleri tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda yenilikçi bakış açısıyla yapmak.

 

Vakıf Başkanı Sarven Çilingiroğlu’dur. Vakfın geçen dönemlerdeki başkanlıklarını Mustafa Baygan (1998-2000), Bedi Korun (2001-2003), Selman Ölmez (2004-2006), Mustafa Arslancan (2007-2009),  A. Metin Duruk (2010-2012) , Cafer ÜNLÜ(Aralık 2012-Mayıs 2014) ve A. Metin DURUK (Mayıs 2012- 2015), Vural EROĞLU (2015-2017), Taner Yönet (2018-2021) yapmışlardır.