Tarihçe

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur.

Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.

Vakıf Başkanı Taner YÖNET’tir. Vakfın geçen dönemlerdeki başkanlıklarını Mustafa Baygan (1998-2000), Bedi Korun (2001-2003), Selman Ölmez (2004-2006), Mustafa Arslancan (2007-2009),  A. Metin Duruk (2010-2012) , Cafer ÜNLÜ(Aralık 2012-Mayıs 2014) ve A. Metin DURUK (Mayıs 2012- 2015), Vural EROĞLU (2015-2017) yapmışlardır.