Mühendislere Yönelik TAD Sertifika Programı

TAD Sertifika Programı Detay Bilgi ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ISKAV TAD Sertifika Uygulama Sınavı Video

ISKAV TAD Sertifika Protokolünün Önemi Video

Online ISKAV TAD Sertifika Sınavı İçin Tıklayınız.

ISKAV TAD PROGRAMI HAKKINDA

TAD, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde tasarıma uygun kurulduğunun test edildiği, ayarlandığı ve dengelendiğini doğrular ve belgelendirir. Sistemlerin ve cihazların en verimli bölgede çalışmasını, enerjinin gereksiz ve ihtiyaç dışı kullanımının en aza indirilmesini ve dolayısıyla enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.

İklimlendirme sektörünün verdiği görev gereği TAD faaliyetleri ISKAV-FTK Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Eğitim ve sınav faaliyetleri, bağımsız yapılar halinde;
• Akademisyenler
• Sektör uzmanları tarafından sağlanmaktadır.
 

SERTİFİKA KRİTERLERİ NELERDİR?

1- İklimlendirme sektöründe en az iki yıllık çalışma deneyimi olan mühendis ve teknisyenler ISKAV TAD Sertifika Programı’na başvurabilirler.

2- Başvuru formunda verdikleri bilgilere göre ISKAV tarafından yapılacak araştırma neticesine göre uygun bulunanlar ISKAV TAD Sertifika Programı’na katılmaya hak kazanırlar.

3- ISKAV TAD Sertifikası almak isteyen mühendis ve teknisyenler, ISKAV tarafından düzenlenecek TAD uyum eğitim programına katılarak ya da doğrudan sınava girerek başarılı olmaları durumunda 2 (iki) yıl süreyle geçerli olacak ISKAV TAD Mühendis/ Teknisyen Sertifikası’na sahip olurlar.

4- İki yıl süresince ISKAV TAD Sertifikalı Mühendis (ISM) ve Teknisyen (IST) Sertifika Yenileme Prosedürü’nde yer alan yükümlülükleri yerine getirerek, uygun görülen mesleki gelişim kredisi (MGK) tamamlamaları durumunda sertifikaları iki yıl daha uzatılır. MGK’larını tamamlamayanların sertifikaları askıya alınır.

5- TAD firmasının sertifikalı olabilmesi için ISKAV TAD sertifikalı en az iki mühendis istihdam ediyor olması gerekir. İstihdam edilecek olan mühendisler TAD firması tarafından ISKAV’a bildirilip onayı alınır.

6- ISKAV deklarasyonunun ilgili firma tarafından imzalanması zorunludur.

7- ISKAV TAD sertifikalı firmalar yaptıkları projeleri ve projede görev alan ISKAV TAD sertifikalı mühendisin bilgilerini ISKAV’a bildirir. ISKAV, işi yapan TAD firmasının sertifika bilgilerini ve TAD ile ilgili haklarını işverene yazılı olarak bildirir.

8- ISKAV TAD sertifikalı bir firmada görev yapan ISKAV TAD sertifikalı bir mühendis/teknisyen, aynı zamanda başka bir firma bünyesinde TAD işlemi yürütemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili mühendisin sertifikası iptal edilir.

9- ISKAV TAD sertifikalı firmanın, TAD sertifikalı mühendis sayısı ikinin altına inerse, firma ISKAV TAD sertifikalı mühendis sayısını 6 ay içerisinde en az iki olacak şekilde tamamlamalıdır. Aksi takdirde, firmanın sertifikası eksiğini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

10- ISKAV TAD sertifikasına sahip firmalar, sadece TAD, comissioning, teknik servis hizmetleri konularında faaliyet gösterir. TAD firmaları, satış, müteahhitlik, müşavirlik ve proje tasarım hizmetleri veremez. TAD faaliyetleri dışında hizmet veren firmaların ISKAV TAD sertifikaları iptal olur.

11- ISKAV TAD sertifikasına sahip firmanın yaptığı iş ile ilgili olarak işveren tarafından ISKAV’a şikâyet başvurusu olması durumunda ISKAV, durum tespiti için bir kurul oluşturur. İşi üstlenmişolan TAD firması, hatalı olması halinde durum tespiti için yapılan masrafı ISKAV’a öder ve hazırlanan raporun şikâyetçi tarafa verileceğini kabul eder.

12- ISKAV TAD sertifikalı firmaların yapacağı TAD işlerinde ISKAV tarafından listelenmiş olanölçüm cihazları bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihazların geçerli kalibrasyon sertifikaları olmalıdır.

 

KONU BAŞLIKLARI ve EĞİTMENLER

1.Enerji Transferinin Temelleri
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

2.Akışkanlar Mekaniği
Eğitmen: Prof. Dr. Hasan Heperkan

3.Nemli Havanın Özellikleri ve Psikrometrik Diyagram
Eğitmen: Doç. Dr. Ersin Sayar

4.Bina ve Sistemlerde Isı Geçişi
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

5.Soğutma Sistemleri
Eğitmen: Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu

6.İnsan Konforu
Eğitmen: Prof. Dr. Derya Burcu Özkan

7.Hava Akışının Esasları ve HVAC Fanları
Eğitmen: Nurettin Özceviz

8.TAD Fan Testleri
Eğitmen: Nurettin Özceviz

9.HVAC Kanal Sistemleri ve Tasarımı
Eğitmen: Nurettin Özceviz

10.Pompa Uygulamaları ve Testleri
Eğitmen: Murat Emir / Cüneyt Deniz Küheylan

11.Hidronik Sistem Değerlendirmesi
Eğitmen: Hamit Mutlu

12.Hidronik Sistem / Ekipman İlişkisi
Eğitmen: Hamit Mutlu

13.Açık Hidronik Sistemler
Eğitmen: Hamit Mutlu

 14.Buhar Sistem Tasarımı
Eğitmen: Cafer Ünlü

15.Sistem Bina İlişkisi
Eğitmen: Cenani Bozkına

16.Elektrik Sistemleri-Motor ve Sürücüleri
Eğitmen: Emre Özmen

17.Sıcaklık Kontrol Sistemleri
Eğitmen: Emre Özmen

18.Enerji-Kaynakları ve Geri Kazanımı
Eğitmen: Onur Ünlü

19.Ses Temelleri
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

20.HVAC Sistem Problemleri
Eğitmen: Dr. Mustafa Kemal Sevindir

21.TAD Enstrümantasyonu ve Kullanımı
Eğitmen: Ahmet Kemal Babacan

22.Ön Prosedürler ve Kontroller
Eğitmen: Işık Yücesoy

23.Hava TAD Prosedürleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

24.Hidronik TAD Prosedürleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

25. Yönetim Prensipleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

26.Problem Çözümleme ve TAD Problemlerinin Pratik Çözümleri
Eğitmen: Yakup Fidanboy