Yönetim Kurulu

ISKAV IX. Dönem Yönetim Kurulu

Sarven ÇİLİNGİROĞLU (Başkan)

Cem SAVCI (Başkan Yardımcısı)

Gökhan ÜNLÜ (Genel Sekreter)

Nurettin ÖZDEMİR (Sayman)

Hüseyin ERDEM (Yönetim Kurulu Üyesi)

T. Ayça EROĞLU SEKİZKÖK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Taner YÖNET (Yönetim Kurulu Üyesi)

Turgay KARAKUŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Turgay YAY  (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ekrem ERKUT (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Ertuğrul ŞEN (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Güray KORUN (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Ozan ATASOY (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Tevfik PEKER ( Yönetim Kurulu Yedek Üyesi )