Etik Değerler Komisyonu

Amaç:
İklimlendirme sektörünün etik değerlerinin tanımlanması, takibi ve uygulanması ve konuda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmayı amaçlamaktadır.

Faaliyetler:

İklimlendirme sektörünün dernekleriyle birlikte hazırlanmış olan Sektör İş Etik İlkelerinin duyurulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Sektör etik kodlarının hazırlanması ve etik alanında yeni yazılı içerikler oluşturma faaliyetleri de sürdürmektedir.

Sektör Dernekleri ile birlikte yapılan, sektörün iş etik ilkelerinin duyurulması, takibi ve uygulaması ile ilgili bir çalışmadır.

Komisyon Başkanı: Turgay KARAKUŞ

Komisyon Başkan Yardımcısı: Ozan Atasoy

Komisyon Üyeleri

Ahmet H. GÖKŞİN
Cihan Z. AKBULUT
Levent AYDIN
Timur DİZ

 

SEKTÖR İŞ ETİK İLKELERİ

 1- DÜRÜSTLÜK: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

 

2- GÜVENİRLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

 

3- SÖZÜNÜ TUTMAK: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

 

4- SADAKAT: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.

 

5- ADİL OLMAK: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

 

6- BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK: Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

 

7- YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

 

8- VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

 

9- EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkânlarını sağlar.

 

10- YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

 

11- ÇEVRE BİLİNCİ: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

 

12- ÜYE SORUMLULUĞU: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

 

13- İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İŞ ETİK KODLARININ UYGULANMASI: Katılımcı firma hazırlanmış olan İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarından firmasının hayata geçirebileceği maddeleri kalite el kitabına ekler ve web sitesinde ilân eder.

 

 

 

 

Beyan Yazısı örneği:

(Firma antetli kağıdı kullanılması gerekmektedir.)

 

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;

 

Vakfınızca belirlenmiş, DOSİDER, ESSİAD, İSKİD, İZODER, KBSB, MTMD, SOSİAD, TTMD tarafından kabul edilmiş olan ve uygulamayı taahhüt ettiğimiz sektör iş etik ilkelerini şirketimizin hizmet anlayışının değişmez ilkeleri olarak benimsemeye devam edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

Beyan Tarihi:

Firma Adı:

Yetkili :

Kaşe ve İmza :