Teknisyenlere Yönelik TAD Sertifikalı Programı

BAŞVURU İÇİN VE DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

TAD TEST AYAR ve DENGELEME NEDİR?

TAD, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde tasarlandığı, kurulduğu, test edildiği ve bakımının yapıldığını doğrular ve belgelendirir.

ISKAV  TAD ÇALIŞMALARI

• İklimlendirme sektörünün verdiği görev gereği TAD faaliyetleri ISKAV tarafından FTK Komisyonu ile yürütülmektedir.
 

ISKAV TAD SERTİFİKA EĞİTİMİ
Eğitim ve Sınav faaliyetleri, bağımsız yapılar halinde;

• Akademisyenler
• Sektör Uzmanları tarafından yürütülecektir.

KİMLER SERTİFİKALANDIRILMALI?

• TAD İşi yapmayı hedefleyen mühendisler ve firmalar
• TAD İşlerinin kısa sürede ve sorunsuz yapılabilmesi için işlerinde TAD mühendisi bulundurmak isteyen mekanik taahhüt firmaları
• TAD İşlerinin koordinasyonunu sağlayacak olan Commissioning firmaları.

TAD İLE NE AMAÇLANIYOR?

• Ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamak,
• TAD konusunda çalışacak firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemek,
• Enerjiyi verimli kullanan, bina ve tesislerin yaygınlaşmasını hedeflemek,
• Yatırımcıya güvence ve İklimlendirme Sektörüne daha çok güven sağlamak,
• TAD Ölçüm ve raporlamaları ile işlerin standartlara uygun yapılması sağlanarak haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.

SERTİFİKA KRİTERLERİ

 • İklimlendirme sektöründe en az iki yıllık çalışma deneyimi olan Teknisyenler ISKAV TAD Sertifika Programına başvurabilirler.

 • Başvuru formunda verdikleri bilgilere göre ISKAV tarafından yapılacak araştırma neticesine göre uygun bulunanlar onaylanmaları halinde ISKAV TAD Sertifika Programına katılmaya hak kazanırlar.

• ISKAV TAD Sertikası almak isteyen teknisyenler, ISKAV tarafından düzenlenecek TAD eğitim programına katılarak ya da doğrudan sınavına girerek başarılı olmaları durumunda 2 (iki) yıl süreyle geçerli olacak ISKAV TAD Teknisyeni Sertifikasına sahip olurlar.

• İki yıl süresince TAD Sertifikalı Teknisyen (TAD ST) Sertifika Yenileme Prosedüründe yer alan yükümlülükleri yerine getirerek 8 Mesleki Gelişim Kredisini (MGK) tamamlamaları durumunda sertifika iki yıl daha uzatılır. Mesleki Gelişim Kredisini (MGK) tamamlamayanların sertifikaları askıya alınır.

KONU BAŞLIKLARI ve EĞİTMENLER

1. Temel Matematik
Eğitmen: Şafak Demirel

2. TAD Esasları
Eğitmen: Hamit Mutlu

3. Fanlar
Eğitmen: Arkun Andıç

4. Pompalar
Eğitmen: Utku Kanar / Cüneyt Deniz Küheylan

5. Hava Tarafı TAD İşlemleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

6. Su Tarafı TAD İşlemleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

7. Elektrik Sistemleri - Motor ve Sürücüler
Eğitmen: Emre Özmen

8. Kontrol Sistemleri
Eğitmen: Emre Özmen

9. TAD Enstrümanytasyon
Eğitmen: Ahmet Kemal Babacan

10. Temel TAD Ölçümleri
Eğitmen: Burak Özkan

11. TAD Form ve Raporlarının Doldurulması
Eğitmen: Burak Özkan

12. Doküman ve Projelerin Yorumlanması
Eğitmen: Mustafa Alper Üstüner

13. Ön Prosedürler ve Kontroller
Eğitmen: Fatih Kalayoğlu