Merkez Hakkında

ISKAV BIM Merkezi ISKAV Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen BIM Komisyonunun iklimlendirme sektörüne hizmet etmek için hayata geçirdiği bir oluşumdur.

  • ISKAV BIM Merkezi Mekanik Tesisat ve İklimlendirme Sektörüne hitap eder,
  • ISKAV BIM Merkezi sektördeki BIM Eğitimi ve Danışmanlığı faaliyetlerini koordine eder. BIM alanında çalışan az sayıda danışman ve eğitmen kaynağının verimli kullanılmasını sağlar ve sektörel emeğin boşa harcanmasının önüne geçer.

ISKAV BIM Merkezi’nde kullanılan/kullandırılan hizmetler doğru ve güvenilirdir,

  • ISKAV BIM Merkezi tanımlı kriterleri sağlayan tüm paydaşlara eşit mesafededir,
  • ISKAV BIM Merkezi’nde çözüm bulmak mümkündür. Bu çözüm; Eğitmen, Danışman, Süreç/Proje Yönetimi, Tasarım, İmalat vb. sektörün tüm ihtiyaçlarına karşı olabilir. BIM Merkezi tüm bu hizmetler için referans olabileceği kişi ve kurum havuzuna sahiptir.
  • ISKAV BIM Merkezi URGE projelerinde onaylı danışmandır. Bu projelerde Danışmanlık Süreçlerinin devlet teşviği ile birlikte yapılması sağlanabilmektedir.
  • ISKAV BIM Merkezi yazılım firmaları ile görüşmeleri tüm sektör adına yürütür, sektöre yönelik indirim ve ödeme olanakları yaratır.
  • ISKAV BIM Merkezi, ISKAV’ın Türk ortağı olduğu PRODBIM’in Türkiye operasyonlarını yönetir, yürütür ve tanıtır. Gerekli eğitim faaliyetlerini ve materyallerini hazırlar.
  • “ISKAV BIM Merkezi” markasını yönetir. Sektörde yürütülen BIM Eğitimi ve BIM danışmanlığı çalışmalarını, ilgili kurumlarla iş birliği yaparak (mütevellilerin katılımı sayesinde) inceler ve yorumlar. Yazılı kriterlere uygun bulunanların ISKAV BIM Merkezi Danışman Havuzu’na girmesini onaylar. Onaylanan çalışmalarda “ISKAV BIM Merkezi” markasının kullandırılmasına izin verir ve bu çalışmaları teşvik eder.

Vizyon


Dijital entegrasyonunu, etkin ve gelişmiş BIM altyapısı ile tamamlamış, uluslararası pazarda rekabet edebilir, yüksek kalitede imalat yapan bir sektör yaratmak.

Misyon


Sektör paydaşları ile birlikte koordinasyonu sağlayarak, sektörel kurumların BIM konusunda bilgi, beceri ve altyapısının gelişimini sağlamak, bu gelişim süreci için gerekli maddi destek imkanlarını ilgili kurumlara kullandırmak, yerli üreticinin dijital kütüphanelerinin oluşturulmasını ve güncel tutulmasını desteklemek, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirerek sektörün dijital entegrasyonunu sağlamak.

Değerler ve İlkeler


Etik: ISKAV BIM Merkezi, İklimlendirme Sektörü İş Etik İlkelerine uyar.

Güvenirlik: Tüm paydaşlarına güvenilir hizmet sağlar, Bilgi/Veri Gizliliği Politikası uygular.

Şeffaflık: ISKAV BIM Merkezi paydaşlar ile olan ilişkilerini yazılı kurallara uygun olarak yönetir. Yazılı kurallar herkese açıktır.

Yeterlilik: ISKAV BIM Merkezi konusunda uzmandır. Hizmet verdiği konularda yetkinliği ispatlanmış kişi ve kurumlarla çalışır.

Çözüm: ISKAV BIM Merkezi kendisine BIM konusunda sektör için “çözüm merkezi” olma ilkesini edinmiştir.