İklimlendirme Dalı Burs ve Staj Uygulama Esasları

İKLİMLENDİRME DALI BURS VE STAJ UYGULAMA ESASLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Fakültesi İKLİMLENDİRME DALI öğrencilerine bu dalı seçmelerini teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla karşılıksız olarak burs ve staj imkânı sağlanacaktır. Bu amaçla;

 1. Her yıl Eylül Ayı ISKAV Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek döneme ait burs kontenjanını ve burs bedelini belirler.
 2. Burs alacak olan aday öğrencilerin belirlenmesi için, Eylül Ayı içerisinde YTÜ Rektörlüğü nezdinde girişimde bulunarak aşağıdaki çalışmalar yapılır.
  1. Üniversitenin duyuru panoları ve web sitesinde ilan edilerek öğrencilere duyurulması için burs duyuru posteri.
  2. Burs başvuru formları.
  3. Halen burs almakta olan öğrencilerin listesi hazırlanır.

Yukarıda belirtilen konular, Makine Teknolojileri Kulübü (MAKTEK) ile birlikte yapılacaktır.

 1. Üniversiteden başvurular arasından ön değerlendirme yapılarak boş kontenjanın en fazla iki katı kadar bursiyer adayının belirlenmesi, burs işlemleri için görevlendirilen yetkilinin irtibat bilgileri ve gerektiğinde burs başvuru ve mülakat tarihlerinin karşılıklı olarak belirlenebilmesi için üniversite akademik takviminin bildirilmesi istenir.
 2. Burs başvurularının geçmiş dönemlerde burs alanlarda dahil her yıl yenilenmesi gereklidir.
 3. Burs tahsisi için karar mercii burs verenler adına ISKAV yönetim kuruludur.
 4. Burs tahsis edilen öğrencilerin burs başvuru formlarının kopyası, bursu verecek olan ilgili firmaya gönderilir. Öğrenciye de firma irtibat bilgileri bildirilir.
 5. Burs, yılın Ekim – Haziran aylarını kapsayan 9 aylık eğitim süresi için tahsis edilir.
 6. Burs tutarı: 750.00 TL/Ay’dır (2021-2022 Eğitim Dönemi için).
 7. Burs başvurusu için öğrencilerden aşağıdaki asgari koşullar istenir.
  1. YTÜ Makina Fakültesi İklimlendirme Dalı öğrencisi olmak ve devam ettirmek
  2. Başvuru sırasında toplam not ortalamasının en az 2.50 olması.
  3. Bursun devamını isteyen öğrenciler için İklimlendirme Dalına ait derslerinin not ortalamasının en az 2.50 olması.
  1. Disiplin cezası almamış olmak.
 8. Öğrencinin, mecburi İklimlendirme Dalı Mesleki Alan Stajını (8 hafta) bursu veren firmada yapması önerilir. Firmada staj imkanı yoksa stajın iklimlendirme sektöründeki bir başka firmada yapılması istenir. Staj işlemleri; öğrenci, fakülte ve firma arasında yürütülür.
 9. Bu çalışmaları firmalar ve kuruluşlar adına ISKAV yürütür.