Mühendislere Yönelik TAD Sertifika Programı

Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek olan eğitim 5 hafta sürecektir.

Eğitim süresi toplam 60 saat ( 48 saat teori + 12 saat uygulama ).

ISKAV TAD Sertifika Uygulama Sınavı Video

ISKAV TAD Sertifika Protokolünün Önemi Video

Online ISKAV TAD Sertifika Sınavı İçin Tıklayınız.

Eğitim Programına Tek Ders olarakta katılabilirsiniz,Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.

TAD Sertifika Programı Detay Bilgi ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

TAD TEST AYAR ve DENGELEME NEDİR?

TAD, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde tasarlandığı, kurulduğu, test edildiği ve bakımının yapıldığını doğrular ve belgelendirir.

ISKAV  TAD ÇALIŞMALARI

• İklimlendirme sektörünün verdiği görev gereği TAD faaliyetleri ISKAV tarafından FTK Komisyonu ile yürütülmektedir.

ISKAV TAD SERTİFİKA EĞİTİMİ
Eğitim ve Sınav faaliyetleri, bağımsız yapılar halinde;

• Akademisyenler
• Sektör Uzmanları tarafından yürütülecektir.

KİMLER SERTİFİKALANDIRILMALI?

• TAD İşi yapmayı hedefleyen mühendisler ve firmalar
• TAD İşlerinin kısa sürede ve sorunsuz yapılabilmesi için işlerinde TAD mühendisi bulundurmak isteyen mekanik taahhüt firmaları
• TAD İşlerinin koordinasyonunu sağlayacak olan Commissioning firmaları.

TAD İLE NE AMAÇLANIYOR?

• Ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamak,
• TAD konusunda çalışacak firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemek,
• Enerjiyi verimli kullanan, bina ve tesislerin yaygınlaşmasını hedeflemek,
• Yatırımcıya güvence ve İklimlendirme Sektörüne daha çok güven sağlamak,
• TAD Ölçüm ve raporlamaları ile işlerin standartlara uygun yapılması sağlanarak haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.

 

SERTİFİKA KRİTERLERİ

 • İklimlendirme sektöründe en az iki yıllık çalışma deneyimi olan Mühendisler ISKAV TAD Sertifika Programına başvurabilirler.

• Başvuru formunda verdikleri bilgilere göre ISKAV tarafından yapılacak araştırma neticesine göre uygun bulunanlar onaylanmaları halinde ISKAV TAD Sertifika Programına katılmaya hak kazanırlar.

• ISKAV TAD Sertifikası almak isteyen mühendisler, ISKAV tarafından düzenlenecek TAD eğitim programına katılarak ya da doğrudan sınavına girerek başarılı olmaları durumunda 2 (iki) yıl süreyle geçerli olacak ISKAV TAD Mühendisi Sertifikasına sahip olurlar.

• İki yıl süresince TAD Sertifikalı Mühendis (TAD SM) Sertifika Yenileme Prosedüründe yer alan yükümlülükleri yerine getirerek 12 Mesleki Gelişim Kredisini (MGK) tamamlamaları durumunda sertifika iki yıl daha uzatılır. Mesleki Gelişim Kredisini (MGK) tamamlamayanların sertifikaları iptal olur.

• TAD Firmasının sertifikalı olabilmesi için ISKAV TAD sertifikalı en az iki mühendis istihdam ediyor olması gerekir. İstihdam edilecek olan mühendisler TAD firması tarafından ISKAV’a bildirilip onayı alınır.

• ISKAV TAD sertifikalı firmalar yaptıkları projeleri ve projede görev alan ISKAV TAD Sertifikalı mühendisin bilgilerini ISKAV’a bildirir. ISKAV işi yapan TAD firmasının sertifika bilgilerini ve TAD ile ilgili haklarını işverene yazılı olarak bildirir.

• ISKAV TAD Sertifikalı bir firmada görev yapan ISKAV TAD Sertifikalı bir mühendis, aynı zamanda başka bir firma bünyesinde TAD işlemi yürütemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili mühendisin ISKAV TAD Sertifikası iptal edilir.

• ISKAV TAD sertifikalı firmanın, TAD sertifikalı mühendis sayısı ikinin altına inerse, firma ISKAV TAD sertifikalı mühendis sayısını 6 Ay içerisinde en az iki olacak şekilde tamamlamalıdır. Aksi takdirde firmanın ISKAV TAD Sertifikası, eksiğini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

• ISKAV TAD Sertifikasına sahip firmalar, sadece TAD, Comissioning, teknik servis hizmetleri konularında faaliyet gösterir. TAD firmaları, satış, müteahhitlik, müşavirlik ve proje tasarım hizmetleri veremez. TAD faaliyetleri dışında hizmet veren firmaların ISKAV TAD sertifikaları iptal olur.

• ISKAV TAD Sertifikasına sahip firmanın yaptığı iş ile ilgili olarak işveren firma tarafından ISKAV’a şikayet başvurusu olması durumunda, ISKAV durum tespiti için bir kurul oluşturur ve görevlendirir. İşi üstlenmiş olan TAD firması, hatalı olması halinde durum tespiti için yapılan masrafı ISKAV’a öder ve hazırlanan raporun şikâyetçiye verileceğini kabul eder.

• ISKAV TAD Sertifikalı firmaların yapacağı TAD işlerinde ISKAV tara-fından listelenmiş olan ölçüm cihazları bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihazların geçerli kalibrasyon sertifikaları olmalıdır.

• ISKAV TAD Sertifikalı firma yapacağı TAD projesinin dosyasını ISKAV TAD Şartnamesine uygun, ISKAV’ın talep ettiği formatta ISKAV’a göndereceğini ve gerekli görülen durumlarda dosyanın tamamını ileteceğini açıkça beyan eder.


KONU BAŞLIKLARI ve EĞİTMENLER

1.Enerji Transferinin Temelleri
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

2.Akışkanlar Mekaniği
Eğitmen: Prof. Dr. Hasan Heperkan

3.Nemli Havanın Özellikleri ve Psikrometrik Diyagram
Eğitmen: Dr. Ersin Sayar

4.Bina ve Sistemlerde Isı Geçişi
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

5.Soğutma Sistemleri
Eğitmen: Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu

6.İnsan Konforu
Eğitmen: Doç. Dr. Derya Burcu Özkan

7.Hava Akışının Esasları ve HVAC Fanları
Eğitmen: Nurettin Özceviz

8.TAD Fan Testleri
Eğitmen: Nurettin Özceviz

9.HVAC Kanal Sistemleri ve Tasarımı
Eğitmen: Nurettin Özceviz

10.Pompa Uygulamaları ve Testleri
Eğitmen: Murat Emir / Cüneyt Deniz Küheylan

11.Hidronik Sistem Değerlendirmesi
Eğitmen: Ersin Gökbudak

12.Hidronik Sistem / Ekipman İlişkisi
Eğitmen: Ersin Gökbudak

13.Açık Hidronik Sistemler
Eğitmen: Ersin Gökbudak

 14.Buhar Sistem Tasarımı
Eğitmen: Cafer Ünlü

15.Sistem Bina İlişkisi
Eğitmen: Barış Salman

16.Elektrik Sistemleri-Motor ve Sürücüleri
Eğitmen: Burak Kurtuluş

17.Sıcaklık Kontrol Sistemleri
Eğitmen: Burak Kurtuluş

18.Enerji-Kaynakları ve Geri Kazanımı
Eğitmen: Onur Ünlü

19.Ses Temelleri
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

20.HVAC Sistem Problemleri
Eğitmen: Dr. Mustafa Kemal Sevindir

21.TAD Enstrümantasyonu ve Kullanımı
Eğitmen: Ali Boylu

22.Ön Prosedürler ve Kontroller
Eğitmen: Işık Yücesoy

23.Hava TAD Prosedürleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

24.Hidronik TAD Prosedürleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

25. Yönetim Prensipleri
Eğitmen: Işık Yücesoy

26.Problem Çözümleme ve TAD Problemlerinin Pratik Çözümleri
Eğitmen: Yakup Fidanboy