Mütevelliler Heyeti Toplantısı Yapıldı

 

ISKAV Mütevelliler Heyeti 50’nci Toplantısı Yapıldı

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın 50’nci Mütevelliler Heyeti Toplantısı; 27 Mart 2023 tarihinde vakfın Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapıldı.

Toplantı açılışı Mütevelli Heyeti Başkanı’nın rahatsızlığı nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu tarafından yapıldı. Cafer Ünlü oy birliği ile Divan Başkanlığına seçildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından divan kurulu teşekkülü ile devam etti. Başkan yardımcılığına Mustafa Baygan, sekreterliğe ise Ertuğrul Şen seçildi. Ardından vakıf başkanı konuşmasına geçildi.

Sarven Çilingiroğlu, konuşmasında vakfın sürdürülebilirliği açısından bağışların ve üye sayısının arttırılmasının önemini vurguladı. Yönetim Kurulunun hedefleri doğrultusunda, ilgili dönemde (Kasım 2022-Mart 2023) yapılan ve çalışmaları devam eden faaliyetlere değindi. Başta Üye Takip Komisyonu ve Dijitalleşeme Vakfın Hafızasını Oluşturma Çalışma Grubunun çalışmalarının bu hedeflere katkısından bahsetti. Vakfın devamlılığı için üyelerin fikri katkılarını da beklediklerini belirterek konuşmasını tamamladı. 

Vakıf saymanı Nurettin Özdemir, 2022 yılı bilanço ve eklerini sundu, ardından denetçiler raporu açıklandı. Tüm tablolar tek tek ibra için onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Mali tabloların onaylanmasının ardından, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası gerçekleşti. 

Yönetim Kurulunca değişikliği yapılması önerilen senet değişikliği maddeleri tek tek onaya sunuldu. Maddeler üzerinde görüşler paylaşıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Senet değişikliği maddesinin ardından, Mütevelliler Heyeti üye seçimi yapıldı. Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri TİC. LTD. ve GEPA Grup Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti, ISKAV Mütevelliler Heyeti’ne seçilen 2 yeni firma oldu. Toplantının son bölümünde dilekler ve öneriler alındı. Üyelerin konuşmalarının ardından toplantı sona erdi.